Tell us whether you accept cookies

We use necessary cookies to make our website work. We also use cookies to collect information about how you use HSE.gov.uk so we can improve our services.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Adnoddau

HSE bwrdd yn adrodd

Adolygiad o weithgareddau'r HSE yng Nghymru ( O'r Archif Genedlaethol)
Rhoi adroddiad i'r Bwrdd HSE ar ddatblygiadau polisi a gweithredol a gweithgareddau yng Nghymru yn ogystal â rhoi'r newyddion diweddaraf i'r Bwrdd ar y cyd-destun cyfnewidiol y mae'r HSE yn gweithredu gyda Rhanddeiliaid yng Nghymru i gyflawni ei weithgareddau.

Cyhoeddiadau

Rhestr o ddogfennau defnyddiol yn Gymraeg a Saesneg.

Ffurflenni HSE

Detholiad o ffurflenni cymeradwy HSE sydd i'w defnyddio wrth gofnodi damweiniau sy'n gysylltiedig â gwaith, clefydau, digwyddiadau peryglus, a digwyddiadau sy'n ymwneud â nwy.

Dolenni

Dolenni iechyd a diogelwch defnyddiol sy'n berthnasol i Gymru.

Translate this page

Updated 2020-01-08