This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Adnoddau

HSE bwrdd yn adrodd

Adolygiad o weithgareddau'r HSE yng Nghymru
Rhoi adroddiad i'r Bwrdd HSE ar ddatblygiadau polisi a gweithredol a gweithgareddau yng Nghymru yn ogystal â rhoi'r newyddion diweddaraf i'r Bwrdd ar y cyd-destun cyfnewidiol y mae'r HSE yn gweithredu gyda Rhanddeiliaid yng Nghymru i gyflawni ei weithgareddau.

Cyhoeddiadau

Rhestr o ddogfennau defnyddiol yn Gymraeg a Saesneg.

Ffurflenni HSE

Detholiad o ffurflenni cymeradwy HSE sydd i'w defnyddio wrth gofnodi damweiniau sy'n gysylltiedig â gwaith, clefydau, digwyddiadau peryglus, a digwyddiadau sy'n ymwneud â nwy.

Dolenni

Dolenni iechyd a diogelwch defnyddiol sy'n berthnasol i Gymru.

Translate this page

Updated 2019-03-04