Tell us whether you accept cookies

We use necessary cookies to make our website work. We also use cookies to collect information about how you use HSE.gov.uk so we can improve our services.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Ffurflenni iechyd a diogelwch Cymraeg

Mae'r adran hon yn rhestru ffurflenni cymeradwy HSE sydd i'w defnyddio wrth gofnodi damweiniau sy'n gysylltiedig â gwaith, afiechydon, digwyddiadau peryglus, a digwyddiadau sy'n ymwneud â nwy. Yn ogystal â hyn mae ffurflenni ar wahân i'w defnyddio gan y diwydiannau rheilffyrdd ac alltraeth.

Gallwch gwblhau'r ffurflenni hyn ar-lein drwy wefan RIDDOR:

Translate this page

Updated 2019-07-23