Ffurflenni iechyd a diogelwch Cymraeg

Mae'r adran hon yn rhestru ffurflenni cymeradwy HSE sydd i'w defnyddio wrth gofnodi damweiniau sy'n gysylltiedig â gwaith, afiechydon, digwyddiadau peryglus, a digwyddiadau sy'n ymwneud â nwy. Yn ogystal â hyn mae ffurflenni ar wahân i'w defnyddio gan y diwydiannau rheilffyrdd ac alltraeth.

Gallwch gwblhau'r ffurflenni hyn ar-lein drwy wefan RIDDOR.

Translate this page

Is this page useful?

Updated 2020-11-03