This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Ffurflenni iechyd a diogelwch Cymraeg

Mae'r adran hon yn rhestru ffurflenni cymeradwy HSE sydd i'w defnyddio wrth gofnodi damweiniau sy'n gysylltiedig â gwaith, afiechydon, digwyddiadau peryglus, a digwyddiadau sy'n ymwneud â nwy. Yn ogystal â hyn mae ffurflenni ar wahân i'w defnyddio gan y diwydiannau rheilffyrdd ac alltraeth.

Gallwch gwblhau'r ffurflenni hyn ar-lein drwy wefan RIDDOR:

Translate this page

Updated 2019-07-23