Iechyd a diogelwch yn y gwaith yng Nghymru

Mae menter gyntaf Rhagoriaeth Ystadau Cymru yn dod i Ystâd Ddiwydiannol Wrecsam a Pharc Diwydiannol Glannau'r Dyfrdwy.

Translate this page

English

Cyfarfodydd agored Bwrdd

Mae'r cyfarfodydd agored bwrdd cymryd lle yn lleodd amryw, dros y blwyddyn. Dyma eich cyfle i weld a clywed i beth sy'n digwydd yn HSE, at lefel y bwrdd

Cyfarfodydd agored Bwrdd

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae'r cynllun iaith Gymraeg wedi'i baratoi gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg i arfer yr egwyddor a sefydlwyd gan Deddf yr Iaith Gymraeg y dylid trin y Saesneg a'r Gymraeg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Mwy cynllun Iaith Gymraeg

Cofrestrwch ar gyfer eFwletin Cymru

Y wybodaeth ddiweddaraf am iechyd a diogelwch yn y gweithle yng Nghymru - cofrestrwch i gael y newyddion diweddaraf am ddim

Diweddarwyd 2020-09-16