1. ઝાંખી

આ સ્થળાંતર કરનારા કામદારોને સુરક્ષિત રાખવા માટે બ્રિટીશ આરોગ્ય અને સલામતી કાયદા હેઠળ એમ્પ્લોયર તરીકેની તમારી જવાબદારીઓ સમજાવશે.

બધા કામદારોને આરોગ્ય અને સલામતી કાયદા હેઠળ સુરક્ષિત કરવામાં આવે છે, પછી ભલે તેઓ ગ્રેટ બ્રિટનમાં કામ કરવા માટે કાયદેસર રીતે હકદાર હોય કે ન હોય. કાયદો સ્થળાંતર કરનારા કામદારોને પણ તે જ લાગુ પડે છે જેમ કે તે બ્રિટીશ કામદારોને લાગુ પડે છે.

તે નોકરીદાતાઓ અને કામદારો બંને પર આરોગ્ય અને સલામતીની જવાબદારીઓ મૂકે છે.

બ્રિટનની બહારના કામદારોને અજાણ્યા જોખમોનો સામનો કરવો પડી શકે છે, કેટલીકવાર અલગ કાર્યકારી વાતાવરણ અથવા કાર્યકારી સંસ્કૃતિને કારણે તેઓ તેમના દેશમાં જે અનુભવે છે તેના માટે.

સ્થળાંતરિત કામદારો સામાન્ય રીતે ઉદ્યોગોમાં કામ કરે છે જેમ કે:

 • કૃષિ અને ખાદ્ય પ્રસંસ્કરણ
 • કેટરિંગ અને હોસ્પિટાલિટી
 • સફાઈ
 • બાંધકામ
 • હેલ્થકેર
 • ઉત્પાદન
 • કચરો અને રિસાયક્લિંગ

આ અને અન્ય ઉદ્યોગો જાણીતા આરોગ્ય અને સલામતીના જોખમો ધરાવે છે અને સ્થળાંતર િત કામદારો માટે જોખમ વધારી શકે છે જ્યારેઃ

 • તેમની પાસે ગ્રેટ બ્રિટનમાં રોજગારનો પ્રમાણમાં ટૂંકો સમયગાળો છે
 • તેઓ નોકરી માટે નવા છે અથવા ઉદ્યોગથી અજાણ્યા છે તેથી બધા જોખમોને સમજી શકતા નથી
 • તેઓ બ્રિટીશ આરોગ્ય અને સલામતી પ્રણાલીનું મર્યાદિત જ્ઞાન ધરાવે છે, અથવા આપણી સિસ્ટમ તેમના દેશમાં સિસ્ટમ પ્રત્યે એક અલગ અભિગમ ધરાવે છે
 • તેમને તેમના આરોગ્ય અને સલામતીના અધિકારો, તેમના એમ્પ્લોયર સાથે કોઈ મુદ્દો કેવી રીતે ઉઠાવવો અથવા મદદ કેવી રીતે મેળવવી તે વિશે બહુ ઓછું જ્ઞાન હોય છે
 • ભાષાના અવરોધો અન્ય કામદારો અને સુપરવાઇઝર્સ સાથે અસરકારક રીતે પ્રત્યાયન કરવાની તેમની ક્ષમતાને મર્યાદિત કરે છે, જેના કારણે તાલીમ અને સૂચનાઓને સમજવી મુશ્કેલ બને છે
 • નોકરીદાતાઓ કાર્ય (ભાષા કૌશલ્ય સહિત) માટે તેમની કુશળતા ચકાસવામાં નિષ્ફળ જાય છે અથવા યોગ્ય આરોગ્ય અને સલામતી તાલીમ અને સૂચના પૂરી પાડવામાં નિષ્ફળ જાય છે

Is this page useful?

Updated2022-12-07