Tell us whether you accept cookies

We use necessary cookies to make our website work. We also use cookies to collect information about how you use HSE.gov.uk so we can improve our services.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Cyfarfodydd agored Bwrdd HSE

Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch yn ymrwymedig i fod yn agored am yr hyn y mae'n ei wneud a chynhelir llawer o drafodaethau'r Bwrdd yn ei gyfarfodydd misol ar ffurf sesiwn agored, ac eithrio unrhyw fusnes cyfrinachol.

Cofrestru i ddod i gyfarfod agored

Rhestrir dyddiadau a lleoliadau cyfarfodydd y Bwrdd isod. Er mwyn cael eich derbyn i ddod i gyfarfod agored, yn gyntaf bydd yn rhaid i chi gofrestru eich diddordeb o leiaf bum diwrnod gwaith ymlaen llaw drwy gwblhau'r ffurflen gofrestru (Saesneg yn unig) - NI CHAIFF unigolion nad ydynt wedi cofrestru ymlaen llaw eu derbyn i'r cyfarfod.

Dim ond nifer gyfyngedig o leoedd sydd ar gael ac fe'u pennir ar sail y cyntaf i'r felin. Mae gennym hefyd restr wrth gefn. Felly os ydych wedi cofrestru eisoes a byddwch yn penderfynu maes o law na allwch ddod mwyach, a fyddech cystal â rhoi gwybod i ni drwy anfon e-bost i [email protected]

Cyfarfodydd agored Bwrdd HSE 2012

Translate page

Updated 2016-02-17