Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Bu web sitesi hakkında

SEÇ göçmen işçiler web sitesi, yabancı ülkelerden gelen işçiler ile işverenleri için işyeri sağlık ve güvenliği konusunda temel bilgiler, rehberlik ve danışmanlık sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Devlet, yabancı işçilerin istismar edilme ve sömürülme potansiyeli konusunda duyarlıdır. SEÇ, istihdam veya göçmenlik durumları ne olursa olsun, tüm çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunmasının geliştirilmesine öncelikli önem vermektedir.

Bu web sayfaları, özellikle yabancı ülkelerden gelip burada çalışanların sağlık ve güvenlik kanunuyla nasıl korunduğunu açıklamak için geliştirilmiştir. Bu sayfalar ayrıca İngiliz sağlık ve güvenlik kanunları çerçevesinde işveren ve işçilerin görev ve sorumlulukları konusunda temel bir rehberlik sağlamaktadır.

İngiliz sağlık ve güvenlik kanunları çerçevesinde, burada çalışma hakkına sahip olsun veya olmasın tüm işçiler aynı düzeyde koruma altındadır. Bu kanunlar işverenler, serbest çalışanlar, iş bulma kurumları (acenteler ve geçici işçi taşeronları dahil) ile ister tam zamanlı, yarı zamanlı, ister geçici işçi - örneğin 'acente' işçileri- olarak çalışsın, tüm çalışanlar için geçerlidir.

Bu web sitesindeki bilgiler hem işverenler hem de çalışanlar için yararlı olacaktır.

İngiltere dışından gelen işçiler, yaptıkları işlerde ve geldikleri ülkedekinden çok farklı olabilen bir iş ortamından ve işyeri kültüründen kaynaklanan bilmedikleri risklerle karşı karşıya olabilir.

Sağlık ve güvenlik konusunda güvenilir bilgiler için belirli rehberliklerle ilgili metinlerdeki bağlantıları izleyin ve ilgili mevzuata bakın.

Yayınlarımızdan bazıları İngilizce dışındaki dillere tercüme edilmiştir. Bunlar aşağıdaki bağlantıdan indirilebilir.

SEÇ Danışma Hattı, arayan, arayanın İngilizce bilmemesi halinde bir tercüman ve Danışma Hattı danışmanı arasında üç yönlü bir konuşma, ayarlayabilecek imkanlara sahiptir. Bu imkan 100'den fazla dilde mevcuttur.

2021-01-21