Podrobnejšie rady

Ak potrebujete informácie týkajúce sa problémov na pracovisku – ako sú mzdy pod úrovňou národnej minimálnej mzdy, otázky dlhej pracovnej doby alebo problémy s pracovnou agentúrou alebo gangmasterom – zavolajte na Dôvernú linku o mzdách a právach pracovníkov na čísle 0800 917 2368.

Ak bývate v prenajatom ubytovaní s plynovými spotrebičmi, ako je plynový kotol alebo sporák, je povinnosťou vášho domáceho, aby udržoval ich bezpečnosť. Ďalšie podrobnosti nájdete v Často kladených otázkach o plyne v domácnosti.

Ak máte pochybnosti o iných aspektoch úrovne ubytovania, ktoré je určené pre zahraničných pracovníkov, kontaktujte úrad pre ubytovanie vo vašom miestnom zastupiteľstve.

Ak sa chcete posťažovať na zdravotné a bezpečnostné podmienky na pracovisku, môžeme vám poskytnúť informácie a rady, ale možno vás budeme musieť prepojiť na miestnu kanceláriu HSE, aby jej pracovníci mohli vec ďalej prešetriť. Ak pracujete v podniku, v ktorom HSE neuplatňuje zákony o zdraví a bezpečnosti (ako sú obchody, kancelárie a väčšina skladísk), dáme vám namiesto toho kontaktné údaje miestneho úradu, v ktorého pôsobnosti sa podnik nachádza. Potom sa musíte so svojou sťažnosťou obrátiť na odbor Hygieny životného prostredia v tomto úrade.

Britský zákon vám dáva ďalšie základné práva, napríklad vymedzuje, ako dlho musíte pracovať, stanovuje pracovné voľno, prestávky a platenú zákonnú dovolenku.

Ak chcete získať informácie o všeobecných pracovných podmienkach, kontaktujte:

Zároveň Department for Business Innovation and Skills (BIS) (Ministerstvo pre obchodné inovácie a odbornosti) vypracovalo ďalšie pokyny k nárokom na mzdu a dovolenku v letáku Pracovať vo Veľkej Británii: poznajte svoje práva a organizácie, ktoré vám môžu pomôcť

Ministerstvo pre obchodné inovácie a odbornosti zaviedlo (v októbri 2011) nové predpisy, ktoré majú dať agentúrnym pracovníkom väčšie práva na pracovisku na základe Smernice pre zamestnancov agentúr práce v Európskej únii. Ohľadom ďalších informácií o zmenách pozri Spravodlivejšie podmienky pre agentúrnych pracovníkov.

Ak máte otázku týkajúcu sa rezidenčných pracovných povolení alebo všeobecnú otázku týkajúcu sa Programu registrácie pracovníkov (A8) alebo pracovných povolení/kariet pre pracovníkov z pristúpených krajín Bulharska a Rumunska (A2), obráťte sa na Border and Immigration Agency Customer Contact Centre (Stredisko Pohraničnej a imigračnej agentúry Veľkej Británie pre styk so zákazníkmi), UK Border Agency, PO Box 3468, Sheffield S3 8WA (alebo zavolajte na číslo 0114 207 4074).

Pre ďalšie informácie pozri Užitočné kontakty

Updated: 2021-01-21