Rady pre pracovníkov

Povinnosti vášho zamestnávateľa

Všeobecné informácie

Informácie a školenia

Výbava a odev

Sociálna starostlivosť

Ženy a mládež

Povinnosti vás ako zamestnanca

Čo robiť, ak pochybujete o ochrane zdravia a bezpečnosti na vašom pracovisku

Britský zákon vám garantuje aj iné základné práva, ako je maximálna povolená dĺžka pracovnej doby, nárok na pracovné voľno, pracovné prestávky a platenú dovolenku.

HSE pre pracovníkov zo zahraničia vydala leták:

Táto publikácia poskytuje základné informácie o vašich právach a povinnostiach, ktoré plynú z britského zákona o zdraví a bezpečnosti. Informácie sa týkajú všetkých odvetví, nielen poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu. Bola preložená do niekoľkých jazykov.

Množstvo našich publikácií bolo z angličtiny preložených aj do iných jazykov. Je možné stiahnuť si ich z nasledujúcej adresy.

Updated: 2021-02-03