This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Zahraniční pracovníci vo Veľkej Británii

Muž pracujúci na poli

Ak ste zahraničný pracovník, tak vám tieto webové stránky pomôžu pochopiť, ako vás britský zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia chráni pri práci.

Ak zamestnávate zahraničných pracovníkov, tieto stránky vám pomôžu zaručiť, že sa riadne staráte o ich zdravie a bezpečnosť.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia chráni pracujúcich prisťahovalcov bez ohľadu na to, či tu pracujú legálne alebo nie.

Prišli ste za prácou zo zahraničia?

Nájdite si informácie o zdraví a bezpečnosti, vrátane svojich základných práv a pracovných podmienok.

Ďalšie rady pre pracovníkov

Zamestnávate pracujúcich prisťahovalcov?

Dobré postupy pri zamestnávaní pracujúcich prisťahovalcov a vaše zákonné povinnosti voči nim:

Ďalšie rady pre zamestnávateľa

Hlavné riziká vo vašom obore

Prečítajte si o hlavných rizikách v obore:

Viac o vašom obore

Updated: 2013-08-19