Zahraniční pracovníci vo Veľkej Británii

Ak ste zahraničný pracovník, tak vám tieto webové stránky pomôžu pochopiť, ako vás britský zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia chráni pri práci.

Ak zamestnávate zahraničných pracovníkov, tieto stránky vám pomôžu zaručiť, že sa riadne staráte o ich zdravie a bezpečnosť.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia chráni pracujúcich prisťahovalcov bez ohľadu na to, či tu pracujú legálne alebo nie.

Prišli ste za prácou zo zahraničia?

Nájdite si informácie o zdraví a bezpečnosti, vrátane svojich základných práv a pracovných podmienok.

Ďalšie rady pre pracovníkov

Zamestnávate pracujúcich prisťahovalcov?

Dobré postupy pri zamestnávaní pracujúcich prisťahovalcov a vaše zákonné povinnosti voči nim:

Ďalšie rady pre zamestnávateľa

Hlavné riziká vo vašom obore

Prečítajte si o hlavných rizikách v obore:

Viac o vašom obore

Updated: 2021-01-21