Často kladené otázky

Musím ovládať anglický jazyk slovom a písmom?

Nie, ale bude vhodné, ak budete rozumieť základným slovám a frázam spojeným so zdravím a bezpečnosťou, ktoré môžu používať ľudia okolo vás, ako napríklad „Fire!" a „Stop!".

Zákon o zdraví a bezpečnosti síce nevyžaduje, aby pracovníci hovorili po anglicky, ale pokiaľ sa naučíte jazyk, zabránite problémom v komunikácii. Znalosť jazyka vedie k vyššej produktivite a možnosti udržať si prácu, ako aj k integrácii mimo pracoviska.

[Hore]

Mám možnosť zlepšiť sa v jazyku?

Pokiaľ sa chcete zlepšiť v angličtine, sú vám k dispozícii kurzy angličtiny - English for Speakers of Other Languages (ESOL) (Angličtiny pre cudzincov).

K dispozícii sú aj kvalifikačné kurzy, kde sa naučíte anglické výrazy potrebné pre vašu prácu. Sú v nich zahrnuté aj výrazy pre zdravie a bezpečnosť. Za takýto kurz budete pravdepodobne musieť zaplatiť. Ak však budete ovládať angličtinu slovom aj písmom, umožní vám to bezpečnejšie a zdravšie pracovať, lepšie sa zorientovať a napredovať, či už v práci alebo v bežnom živote.

[Hore]

Môže mi zamestnávateľ naúčtovať poplatok za ubytovanie a za osobné ochranné prostriedky (PPE)?

Keď začnete pracovať, zamestnávateľ vám nesmie účtovať žiadne poplatky za ochranný odev a ochranné prostriedky. Takisto za ne nemôže požadovať vratnú zálohu. Poplatky za ubytovanie sú limitované reguláciami celoštátnej minimálnej mzdy a minimálnej mzdy v poľnohospodárstve.

[Hore]

Ako sa môžem v HSE sťažovať? Neohrozím svoju prácu, ak tak urobím?

Keď HSE spracováva sťažnosť, neodhalí identitu osoby, ktorá sa sťažuje. HSE bez povolenia tejto osoby nepovie zamestnávateľovi o sťažnosti.

[Hore]

Môže mi byť zo strany zamestnávateľa poskytnuté školenie alebo informácie o zdraví a bezpečnosti?

Áno – zamestnávateľ má povinnosť identifikovať a zhodnotiť možnosti ohrozenia vašej bezpečnosti a zdravia a informovať vás o nich. Zamestnávateľ vám zároveň musí poskytnúť aj informácie, inštrukcie a školenia, ktoré sú nutné na to, aby ste prácu vykonávali bezpečne a bez ohrozenia svojho zdravia.

[Hore]

Pokiaľ som si zohnal prácu cez agentúru, je táto zodpovedná za moje zdravie a bezpečnosť?

Zodpovednosť za vaše zdravie a bezpečnosť pravdepodobne nesie spoločne agentúra a zamestnávateľ, pre ktorého pracujete. Vo väčšine prípadov leží väčšina zodpovednosti na konkrétnom zamestnávateľovi – hlavne keď tento zamestnávateľ kontroluje a riadi vašu prácu. Agentúra a zamestnávateľ by preto mali spísať dohodu, ktorá určí ich postavenie a povinnosti chrániť vaše zdravie a bezpečnosť.

[Hore]

Môžem počas práce v Británii uplatniť vlastné spôsobilosti alebo zručnosti, vrátane profesionálnych schopností, pokiaľ som tieto nadobudol v krajine môjho pôvodu?

Britský zákon o zdraví a bezpečnosti vo všeobecnosti neuznáva kvalifikácie a spôsobilosti získané v zahraničí. Váš zamestnávateľ má právny nárok uistiť sa, že ste spôsobilý vykonávať danú prácu, takže pravdepodobne absolvujete test a možno aj rekvalifikačný kurz, pokiaľ sú pre vašu prácu potrebné špeciálne zručnosti (napr. riadenie vysokozdvižného vozíka alebo práca s motorovou pílou).

V stavebnom priemysle slúži na preukázanie schopností pracovníka preukaz Construction Skills Certification Scheme (CSCS) (Program certifikátu pre stavebné kvalifikácie). Organizácia pre dohľad nad kvalifikáciami a školeniami v tomto priemysle je Construction Skills.

[Hore]

Čo môžem urobiť, aby som sa uistil, že moje práva zamestnanca budú v práci chránené?

Pomoc a poradenstvo pre pracujúcich a zamestnávateľov ohľadom práv a povinností v práci.

Acas

Poradcovia pomocnej linky Acas poskytujú bezplatné a dôverné poradenstvo pre zamestnávateľov aj pre zamestnancov, ktorí hľadajú informácie o právach, platných v zamestnaní a pravidlách, alebo ktorí sú zainteresovaní v zamestnaneckom spore.

Acas má nástroje internetovej pomocnej linky, pomocou ktorých môže zodpovedať vaše otázky. Zistite ako vie Acas pomôcť, a oboznámte sa aj s našou službou online pomocnej linky.

Acas vie pomôcť zodpovedať otázky, týkajúce sa:

Acas na svojej webovej stránke ponúka aj úplný zoznam A-Z poradenstva ohľadom pracovného práva a pracovnoprávnych vzťahov. Ohľadom ďalších informácií navštívte ACAS.

Číslo pomocnej linky Acas

Telefón: 0300 123 1100
Pondelok až piatok od 8.00 hod do 20:00 hod.
Sobota od 9.00hod do 13.00 hod.

Sťažnosti

Na svojho zamestnávateľa môžete podať priamu sťažnosť na relevantný výkonný orgán vlády nasledujúcim spôsobom:

Sťažnosť môžete podať aj v mene niekoho iného.

[Hore]

Updated: 2022-05-17