Dalsza pomoc dla pracowników

Jeżeli potrzebują Państwo informacji na temat problemów w pracy – stawki wynagrodzenia poniżej poziomu brytyjskiej krajowej stawki minimalnej, długie godziny pracy/problemy z czasem pracy bądź problemy z agencją zatrudnienia lub pośrednikiem pracy typu „gangmaster" – powinni Państwo zadzwonić pod numer infolinii do spraw płac i praw pracowniczych (Pay and Work Rights Helpline): 0800 917 2368.

Jeżeli wynajmują Państwo lokal mieszkalny wyposażony w urządzenia gazowe takie jak bojler czy kuchenka, właściciel tego lokalu ma obowiązek dbania o to, żeby były one bezpieczne. Zob. stronę Najczęściej zadawane pytania na temat urządzeń gazowych w domu, aby uzyskać więcej informacji.

W przypadku obaw na temat innych aspektów standardu wynajmowanych lokali mieszkalnych zapewnianych pracownikom migrującym należy skontaktować się z wydziałem mieszkaniowym samorządu lokalnego.

Jeżeli chcieliby Państwo złożyć skargę na temat warunków BHP w miejscu pracy, możemy udzielić Państwu informacji i porad, ale będziemy być może musieli przełączyć Państwa rozmowę do lokalnego oddziału urzędu HSE, którego pracownicy będą mogli zająć się dalszym dochodzeniem. Jeżeli pracują Państwo w przedsiębiorstwie, w którym urząd HSE nie egzekwuje stosowania się do przepisów BHP, takim jak sklep, biuro czy większość magazynów, podamy Państwu dane kontaktowe samorządu lokalnego, w obrębie którego ma swoją siedzibę Państwa pracodawca. Będą wtedy Państwo musieli skontaktować się z wydziałem ds. zdrowia środowiskowego (Environmental Health Department) tego samorządu, aby złożyć swoją skargę.

Zgodnie z brytyjskim prawem dotyczącym zatrudnienia, pracownicy mają inne podstawowe prawa takie jak ograniczenia ich czasu pracy, prawo do czasu wolnego od pracy, przerw na odpoczynek czy płatnego urlopu wypoczynkowego.

Więcej informacji na temat zasad i warunków pracy można uzyskać, kontaktując się z:

Departament do spraw Innowacji i Umiejętności w Biznesie (Department for Business Innovation and Skills; BIS) również opublikował informacje na temat prawa pracy.

Więcej informacji dotyczące urlopu wypoczynkowego, czasu wolnego od pracy, zwolnień z pracy z powodów zdrowotnych, urlopów macierzyńskich i ojcowskich można znaleźć na stronie internetowej GOV.UK.

Na ogólne pytania dotyczące pozwoleń na pracę/kart pracowników z państw będących nowymi członkami Unii Europejskiej z grupy A2 (Bułgarii i Rumunii) odpowiedzieć może Centrum Obsługi Klienta brytyjskiej Agencji Granicznej i Imigracyjnej (Border and Immigration Agency Customer Contact Centre), UK Border Agency, PO Box 3468, Sheffield S3 8WA (można również zadzwonić pod numer 0114 207 4074).

Więcej informacji można znaleźć w dziale Przydatne dane kontaktowe.

 
Updated: 2021-01-20