Informacje dla pracowników

Obowiązki pracodawcy

Ogólne

Pracodawca musi:

W zakresie informacji i szkoleń

Pracodawca musi:

W zakresie sprzętu i odzieży

Pracodawca:

W zakresie dobra pracowników

Pracodawca musi:

Odnośnie kobiet i młodych osób

Pracodawca musi:

Obowiązki pracowników

Co należy zrobić w przypadku obaw o zdrowie i bezpieczeństwo

Zgodnie z brytyjskim prawem pracownicy mają inne podstawowe prawa, takie jak ograniczenie czasu pracy, prawo do czasu wolnego od pracy i przerw na odpoczynek oraz do płatnego urlopu.

Urząd HSE przygotował kieszonkową kartę informacyjną dla pracowników spoza Wielkiej Brytanii:

Zawiera ona podstawowe i najważniejsze informacje na temat praw i obowiązków pracowników według przepisów brytyjskiego prawa w zakresie BHP – informacje te dotyczą wszystkich dziedzin przemysłu.

Karta informacyjna została przetłumaczona na kilka różnych języków.

Wiele z naszych publikacji zostało również przetłumaczonych na języki inne niż angielski. Publikacje te można znaleźć na stronie Informacje w innych językach.

 
Updated: 2021-10-08