Tell us whether you accept cookies

We use necessary cookies to make our website work. We also use cookies to collect information about how you use HSE.gov.uk so we can improve our services.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Informacje dla pracowników

Obowiązki pracodawcy

Ogólne

Pracodawca musi:

W zakresie informacji i szkoleń

Pracodawca musi:

W zakresie sprzętu i odzieży

Pracodawca:

W zakresie dobra pracowników

Pracodawca musi:

Odnośnie kobiet i młodych osób

Pracodawca musi:

Obowiązki pracowników

Co należy zrobić w przypadku obaw o zdrowie i bezpieczeństwo

Zgodnie z brytyjskim prawem pracownicy mają inne podstawowe prawa, takie jak ograniczenie czasu pracy, prawo do czasu wolnego od pracy i przerw na odpoczynek oraz do płatnego urlopu.

Urząd HSE przygotował kieszonkową kartę informacyjną dla pracowników spoza Wielkiej Brytanii:

Zawiera ona podstawowe i najważniejsze informacje na temat praw i obowiązków pracowników według przepisów brytyjskiego prawa w zakresie BHP – informacje te dotyczą wszystkich dziedzin przemysłu.

Karta informacyjna została przetłumaczona na kilka różnych języków.

Wiele z naszych publikacji zostało również przetłumaczonych na języki inne niż angielski. Publikacje te można znaleźć na stronie Informacje w innych językach.

Updated: 2013-08-19