This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Osoby z zagranicy wykonujące pracę w Wielkiej Brytanii

Pracownik wykonujący prace w polu

Jeżeli pracują Państwo w Wielkiej Brytanii jako pracownicy z zagranicy, niniejsza witryna internetowa pomoże Państwu zrozumieć, w jaki sposób brytyjskie prawo w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy chroni Państwa w pracy.

Informacje zamieszczone w tej witrynie internetowej pomogą osobom zatrudniającym migrujących pracowników najemnych zadbać o to, że odpowiednio chronią ich zdrowie i bezpieczeństwo.

Prawo w zakresie BHP zapewnia ochronę migrującym pracownikom najemnym niezależnie od tego, czy są oni zatrudnieni legalnie czy też nie.

2013-05-20