Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Informacje na temat tej strony internetowej

Witryna internetowa urzędu HSE stworzona jest po to, by zapewnić pracownikom z zagranicy oraz ich pracodawcom najważniejsze informacje, wskazówki i porady na temat zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Brytyjski rząd obawia się tego, że pracownicy z zagranicy są potencjalnie narażeni na złe traktowanie i wykorzystywanie. Celem działań urzędu HSE jest poprawa ochrony zdrowia i bezpieczeństwa wszystkich pracowników, niezależnie od ich statusu zatrudnienia czy imigracyjnego.

Te strony internetowe zostały stworzone specjalnie po to, by wyjaśnić, w jaki sposób prawo dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy chroni osoby z zagranicy pracujące w Wielkiej Brytanii. Zawierają one również najważniejsze informacje na temat roli i obowiązków pracodawców oraz pracowników zgodnie z brytyjskim prawem w zakresie BHP.

Przepisy tego prawa zapewniają taki sam poziom ochrony wszystkim pracownikom, niezależnie od tego, czy mogą oni pracować tu legalnie czy też nie. Prawo to obowiązuje pracodawców, osoby samozatrudnione, firmy zajmujące się pośrednictwem pracy (agencje i pośrednicy pracy typu „gangmaster") oraz pracowników pracujących na pełen etat, część etatu lub tych, którzy podpisali tymczasowe umowy pracy – na przykład jako pracownicy „z agencji".

Informacje zawarte w tej witrynie internetowej będą przydatne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Pracownicy spoza Wielkiej Brytanii mogą spotkać się z nieznanymi im rodzajami ryzyka w pracach, jakich będą się podejmować oraz ze środowiskiem pracy i kulturą miejsca pracy, które mogą bardzo się różnić od tych w ich kraju pochodzenia.

Aby uzyskać miarodajne informacje na temat BHP, należy kliknąć na odnośniki w tekście do konkretnych wskazówek i zapoznać się z odpowiednimi przepisami prawa.

Wiele z naszych publikacji zostało przetłumaczonych na inne języki. Można je pobrać, klikając na poniższy odnośnik.

Updated: 2021-01-20