Papildoma informacija darbuotojams

Prireikus informacijos apie problemas darbe – mažesnį už minimalų darbo užmokestį užmokestį, ilgas darbo valandas ar ilgą darbo laiką arba problemas, susijusias su užimtumo agentūra arba tarpininku – skambinkite „Pay and Work Rights" (Užmokesčio ir darbuotojų teisių) pagalbos tarnybos telefonu 0800 917 2368.

Jei gyvenate nuomojamame būste, kuriame yra dujinių prietaisų, pavyzdžiui, vandens šildytuvas ar viryklė, už jų saugą atsakingas savininkas. Daugiau informacijos rasite čia: DUK dėl buitinių dujų.

Jei kyla problemų dėl kitų darbuotojams migrantams pateikiamo nuomojamo būsto standarto aspektų, kreipkitės į vietos tarybos aprūpinimo būstu skyrių.

Jei norite pateikti skundą dėl sveikatos ir saugos sąlygų darbo vietoje, mes galime suteikti informacijos ir patarimų, tačiau gali būti, kad nukreipsime jūsų vietiniam HSE biurui, kad šios institucijos darbuotojai galėtų išnagrinėti skundą nuodugniau. Jei dirbate įmonėje, kurioje HSE neįgyvendina sveikatos ir saugos įstatymo, pavyzdžiui, parduotuvėje, biure ar daugumoje sandėlių, pateiksime jums vietos įgaliotosios institucijos, kurios rajone yra ši įmonė, kontaktinę informaciją. Tokiu atveju dėl skundo pateikimo jums reikės kreiptis į šios valdžios institucijos aplinkos keliamų grėsmių skyrių.

Pagal Britanijos darbo įstatymus turite ir kitų pagrindinių teisių, pavyzdžiui, teisę į ribotą darbo trukmę, nedarbo laiką, pertraukas ir apmokamas kasmetines atostogas.

Dėl informacijos apie darbo nuostatas ir sąlygas kreipkitės:

„Department for Business Innovation and Skills" (BIS) (Verslo inovacijų ir įgūdžių skyrius) taip pat parengė išsamią informaciją apie teises į darbo užmokestį ir atostogas: Darbas Jungtinėje Karalystėje: žinokite savo teises ir kur kreiptis pagalbos bei patarimų 

„Department for Business Innovation and Skills" (BIS) (Verslo inovacijų ir įgūdžių skyrius) (2011 m. spalis) priims naujus įstatyminius aktus, kuriais, vadovaujantis Europos Sąjungos direktyva dėl samdomų darbuotojų, samdomiems darbuotojams bus suteikta daugiau teisių darbe. Daugiau informacijos apie svarstomus pakeitimus rasite čia: Palankesnės sąlygos samdomiems darbuotojams.

Jei turite klausimų apie pakartotinius darbo leidimus arba bendrojo pobūdžio paklausimų apie A8 darbuotojo registravimo planą (A8 Worker Registration Scheme) arba A2 Bulgarijos ir Rumunijos darbo leidimų / priėmimo darbuotojo korteles, kreipkitės į „Border and Immigration Agency Customer Contact Centre" (Sienų ir imigracijos agentūros klientų kontaktų centrą) adresu UK Border Agency, PO Box 3468, Sheffield S3 8WA (arba skambinkite telefonu 0114 207 4074).

Daugiau informacijos rasite čia: Naudingos nuorodos
 
Updated: 2021-01-20