Dažnai užduodami klausimai

Ar norėdamas dirbti Britanijoje turiu kalbėti arba skaityti angliškai?

Ne, tačiau būtų gerai išmokti kelis paprastus su sveikata ir sauga susijusius žodžius bei frazes, kurias gali vartoti kiti darbuotojai susidarius kritinei padėčiai, pavyzdžiui, „Gaisras!" (Fire!) ir „Sustok!" (Stop!).

Nors sveikatos ir saugos įstatymas iš esmės nereikalauja, kad darbuotojai mokėtų anglų kalbą, tačiau ją mokant kyla mažiau bendravimo problemų, jausitės labiau pasitikintys ir atsipalaidavę tiek darbe, tiek kitur.

Ar galiu gauti pagalbos, jei kyla su kalba susijusių problemų?

Jei norite patobulinti savo anglų kalbos žinias, rengiami anglų kalbos kursai kitakalbiams (English for Speakers of Other Languages (ESOL)).

Taip pat rengiami pagrindinių anglų kalbos įgūdžių kursai, kuriuose įgysite darbo vietoje reikalingų bei su sveikata ir sauga susijusių kalbos įgūdžių. Už kursus gali tekti mokėti, tačiau jeigu mokėsite kalbėti, skaityti ir rašyti, tikėtina, kad dirbsite saugiau ir sveikiau, įsiliesite į kolektyvą ir darysite pažangą tiek darbe, tiek kasdieniame gyvenime.

[į viršų]

Ar darbdavys gali imti mokestį už apgyvendinimą arba asmenines apsaugos priemones (AAP)?

Už apsauginius drabužius ir priemones, kurios jums pradėjus dirbti reikalingos sveikatai ir saugai darbo vietoje užtikrinti, darbdavys negali imti mokesčio ar reikalauti sumokėti grąžintiną užstatą. Mokestį už gyvenamąją vietą nustato Nacionalinio ir žemės ūkio minimalaus darbo užmokesčio įstatymas.

[į viršų]

Kaip pateikti skundą HSE ir ar rizikuoju dėl to prarasti darbą?

Tirdama nusiskundimus HSE (sveikatos ir saugos tarnyba) neatskleidžia skundą pateikusio asmens tapatybės. Be skundą pateikusio asmens sutikimo HSE neinformuos darbdaviui apie gautą nusiskundimą.

[į viršų]

Ar darbdavys gali man surengti sveikatos ir saugos mokymus arba pateikti informaciją apie galimą riziką?

Taip. Darbdavys privalo nustatyti ir įvertinti jūsų sveikatai ir saugai gręsiančius pavojus bei nurodyti, kokių veiksmų turite imtis jiems išvengti. Be to, darbdavys turi pateikti jums visą būtiną informaciją, instrukcijas bei surengti mokymus, kad darbą galėtumėte dirbti saugiai ir nekiltų pavojus jūsų sveikatai.

[į viršų]

Darbą susiradau per agentūrą. Ar ji yra atsakinga už mano sveikatą ir saugą?

Atsakomybę už jūsų sveikatą ir saugą turėtų dalintis jus įdarbinusi agentūra ir bendrovė, kurioje dirbsite. Daugeliu atvejų didžioji dalis atsakomybės tenka ne agentūrai, o jus įdarbinusiai bendrovei, ypač tais atvejais, kai bendrovė prižiūri ir vadovauja jūsų darbui. Agentūra ir bendrovė turi sudaryti raštišką sutartį, kurioje numatomos jų teisės ir pareigos, užtikrinant jūsų sveikata ir sauga.

[į viršų]

Ar dirbdamas Didžiojoje Britanijoje galiu panaudoti kvalifikacijas ir įgūdžius, įskaitant išsilavinimą, įgytą savo gimtojoje šalyje?

Paprastai Britanijos sveikatos ir saugos įstatymas nepripažįsta užsienio kvalifikacijos ar kompetentingumo testų, nebent tai būtų oficiali valstybinio lygio kvalifikacija. Tokiu atveju darbdavys gali turėti galimybę gauti šiai kvalifikacijai tolygios kvalifikacijos pažymėjimą, kurį suteikia JK kompetentinga institucija „UK National Recognition Information Centre" (UK NARIC) (JK valstybinis pripažinimo informacijos centras). Kitu atveju, jei dirbate darbą, kuriame reikalingi specifiniai įgūdžiai (pavyzdžiui, vairuoti šakinį krautuvą arba eksploatuoti grandininį pjūklą), tikėtina, kad jums teks laikyti testą ir, galbūt, dalyvauti mokymuose. Taip yra todėl, nes pagal įstatymą jūsų darbdavys privalo pasirūpinti, kad būtumėte kompetentingas vykdyti darbą.

Statybų pramonėje darbuotojo įgūdžius įrodo statybininkų kvalifikacijų sertifikavimo plano (Construction Skills Certification Scheme - CSCS) kortelė. Už kvalifikacijų priežiūrą ir mokymą šioje pramonės šakoje atsakinga organizacija Construction Skills (Statybininkų kvalifikacijos).

[į viršų]

Ką galiu padaryti, siekiant užtikrinti, kad mano darbo teisės darbe būtų apsaugotos?

Pagalba ir patarimai darbuotojams ir darbdaviams apie teises ir pareigas darbe

ACAS

ACAS pagalbos linijos konsultantai suteikia nemokamą ir konfidencialią informaciją darbdaviams ir darbuotojams, kurie ieško informacijos apie darbo teises ir taisykles, arba kurie dalyvauja darbo ginče.

ACAS turi internetinę pagalbos liniją, kuri gali atsakyti į jūsų klausimus. Sužinokite daugiau, kaip ACAS gali padėti, įskaitant mūsų internetinę pagalbos liniją.

ACAS gali atsakyti į klausimus, susijusius su:

ACAS taip pat pateikia pilną A-Z patarimų sąrašą apie darbo įstatymus ir darbo santykius interneto svetainėje. Daugiau informacijos rasite apsilankę ACAS interneto svetainėje.

ACAS pagalbos linijos numeriai

Telefonas: 0300 123 1100
Pirmadieniais – penktadieniais nuo 08:00 val. iki 20:00 val.
Šeštadieniais nuo 09:00 val. iki 13:00 val.

Skundai

Jūs galite pateikti tiesioginį skundą apie savo darbdavį atitinkamai vyriausybės vykdomajai institucijai:

Jūs taip pat galite pateikti skundą kito asmens vardu.

[į viršų]

 
Updated: 2021-01-20