Turpmāki padomi strādājošajiem

JJa jūs kaut kas uztrauc saistībā ar darbu — samaksa zem noteiktās valsts minimālās algas, ilgas darba stundas/darba laiks vai problēmas ar nodarbinātības aģentūru vai pārtikas rūpniecības darbinieku atlases uzņēmumu — un jūs vēlaties iegūt informāciju, sazinieties ar Apmaksas un darba tiesību palīdzības līniju pa tālruni 0800 917 2368.

Ja dzīvojat īrētā dzīvesvietā ar gāzes iekārtām, piemēram, boileri vai gāzes plīti, tās apsaimniekotājam ir pienākums rūpēties par drošību. Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet Biežāk uzdotie jautājumi par gāzi mājsaimniecībām

Ja jūs uztrauc citi ārvalstu darbiniekiem nodrošināto īrētas mītnes standarta aspekti, sazinieties ar vietējās pašvaldības Housing department (Mājokļu pārvaldes nodaļa).

Ja vēlaties ziņot par veselības un drošības apstākļiem darba vietā, mēs varam sniegt informāciju un padomus, bet var rasties nepieciešamība pāradresēt jūsu zvanu uz vietējo HSE biroju plašākai lietas izmeklēšanai. Ja strādājat sfērā, uz kuru HSE nevar attiecināt veselības un drošības tiesības, piemēram, veikalā, birojā vai lielākajā daļā noliktavu, mēs sniegsim attiecīgās vietējās iestādes kontaktinformāciju atbilstoši uzņēmuma atrašanās vietai. Lai iesniegtu sūdzību, jāsazinās ar iestādes Environmental Health department (Vides veselības nodaļa).

Saskaņā ar Lielbritānijas Nodarbinātības likumu jums ir arī citas pamattiesības, piemēram, darba laika ierobežojumi, brīvdienas un apmaksāti atvaļinājumi.

Lai iegūtu informāciju par darba noteikumiem un nosacījumiem, sazinieties ar šādām iestādēm:

Department for Business Innovation and Skills (BIS — Uzņēmējdarbības inovāciju un prasmju nodaļa) arī ir izstrādājusi papildu ieteikumus par atalgojumu un tiesībām uz brīvdienām — "Darbs Apvienotajā Karalistē: ziniet savas tiesības un kur vērsties pēc palīdzības un padoma"

Uzņēmējdarbības inovāciju un prasmju nodaļa (2011. gada oktobrī) ievieš jaunus noteikumus, kas paredzēti, lai sniegtu aģentūru darbiniekiem vairāk tiesību darbā saskaņā ar Eiropas Savienības Pagaidu darba ņēmēju direktīvu. Lai iegūtu plašāku informāciju par iespējamām aktuālām izmaiņām, skatiet Godīgāki noteikumi aģentūrās strādājošajiem.

Ja jums ir vēl kādi jautājumi par uzturēšanās darba atļaujām vai kāds vispārīgs jautājums par A8 darbinieku reģistrēšanas sistēmu vai A2 Bulgārijas un Rumānijas darbinieka darba atļauju/piekļuves kartēm, sazinieties ar Border and Immigration Agency Customer Contact Centre, UK Border Agency (Robežsardzes aģentūras Robežsardzes un imigrācijas aģentūru kontaktu centrs), adrese: PO Bo 3468, Sheffield S3 8WA (vai pa tālruni 0114 207 4074).

Lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet noderīgi kontakti

 
Updated: 2021-01-20