Padomi strādājošajiem

Jūsu darba devēja pienākumi

Vispārīgi

Informācija un apmācība

Darba piederumi un apģērbs

Jūsu labklājība

Sievietēm un jauniešiem

Jūsu kā darbinieka pienākumi

(Rakstiski) jāpaziņo darba devējiem, ja gaidāt bērnu, barojat ar krūti vai esat dzemdējusi pēdējo sešu mēnešu laikā.

Ko darīt, ja esat nobažījušies par savu veselību vai drošību?

Saskaņā ar valsts likumiem jums ir arī citas pamattiesības, piemēram, darba laika ierobežojumi, brīvdienas un apmaksāti atvaļinājumi.

HSE ir izdevusi nelielu bukletu, kas paredzēts tieši darbiniekiem no ārvalstīm:

Tas sniedz būtisku pamatinformāciju par jūsu tiesībām un pienākumiem saskaņā ar valsts veselības un drošības tiesību aktiem, un ietvertā informācija attiecas uz visām nozarēm, ne tikai lauksaimniecību un pārtikas ražošanu. Tas ir tulkots vairākās valodās.

Vairākas mūsu publikācijas ir tulkotas arī citās valodās (nevis angļu). Tās var lejupielādēt šajā saitē.

 
Updated: 2021-10-08