Biežāk uzdotie jautājumi

Vai man jāprot runāt vai lasīt angliski, lai strādātu Lielbritānijā?

Nē, bet būtu noderīgi saprast vienkāršus būtiskus ar veselību un drošību saistītus vārdus un frāzes, ko apkārtējie varētu izmantot, piemēram, "Uguns!" vai "Stop!".

Lai arī veselības un drošības likums nepieprasa, lai darbinieki mācētu angļu valodu, valodas prasme samazina sazināšanās grūtības, turklāt tādējādi jūs jutīsieties pārliecinātāki, drošāki un stabilāki gan darbā, gan sadzīvē.

Vai es varu saņemt palīdzību valodas jautājumos?

Ja jāuzlabo angļu valodas prasme, ir pieejami Speakers of Other Languages kursi (ESOL — angļu valodas kursi citu valodu pārstāvjiem).

Tāpat pieejami kvalifikācijas kursi ar mērķi iemācīt darbā nepieciešamās angļu valodas pamatus, tostarp veselības un drošības kvalifikācijas kursi. Dažkārt par šiem kursiem ir jāmaksā, bet, protot rakstīt un lasīt angliski, jums noteikti būs vieglāk strādāt droši un rūpēties par veselību, iekļauties kolektīvā un virzīties uz priekšu gan darbā, gan ikdienas dzīvē.

[Uz augšu]

Vai darba devējs drīkst likt maksāt par dzīvesvietu vai personīgajiem aizsargpiederumiem (PPE)?

Jūsu darba devējs nedrīkst likt maksāt vai pieprasīt no jums ķīlu, kad uzsākat darbu, par jebkādu aizsargtērpu vai piederumiem, kas nepieciešami darba veselības un drošības nodrošināšanai. Samaksa par dzīvesvietu ir ierobežota saskaņā ar valsts un lauksaimniecības minimālās algas noteikumiem.

[Uz augšu]

Kā iesniegt sūdzību HSE un vai es tādā veidā neriskēju ar savu darbu?

Kad HSE izskata sūdzību, tā neizpauž sūdzības autora identitāti. HSE bez tās iesniedzēja atļaujas neziņos darba devējam par sūdzības saņemšanu.

[Uz augšu]

Vai es varu saņemt veselības un drošības apmācību/informāciju par apdraudējumiem darba vietā no darba devēja?

Jā, darba devējam ir pienākums noteikt un novērtēt šos veselības un drošības apdraudējumus un informēt, kā no tiem izvairīties. Tāpat darba devējam jāsniedz visa nepieciešamā informācija, norādījumi, kā arī jānodrošina apmācība, kas vajadzīga, lai darbu veiktu droši un neapdraudētu veselību.

[Uz augšu]

Es atradu darbu ar aģentūras starpniecību. Vai tā uzņemas atbildību par manu veselību un drošību?

Atbildība par jūsu veselību un drošību visticamāk tiks dalīta starp aģentūru un uzņēmumu, kurā strādājat. Daudzos gadījumos lielākā atbildības daļa gulsies uz uzņēmumu, kurā strādājat, nevis aģentūru, sevišķi gadījumos, ja uzņēmums kontrolē un vada jūsu darbu. Aģentūras un uzņēmuma starpā būtu jābūt noslēgtam rakstiskam līgumam, kas nosaka konkrētus pienākumus un saistības attiecībā uz veselības un drošības nodrošināšanu.

[Uz augšu]

Vai, strādājot Lielbritānijā, varu pārnest un izmantot kvalifikāciju vai prasmes, tostarp profesionālu kvalifikāciju, ko ieguvu dzimtenē?

Kopumā Lielbritānijas veselības un drošības likums neatzīst ārvalstu kvalifikāciju un prasmju pārbaudes, ja vien tā nav oficiāla valsts līmeņa kvalifikācija. Ja tā ir, tad jūsu darba devējam jābūt iespējai iegūt tās ekvivalentu, ko sertificējusi AK kompetentā iestāde — UK National Recognition Information Centre (UK NARIC — AK Diploma atzīšanas informācijas centrs). Ja tā nav, jums droši vien būs jāiztur pārbaude, iespējams, jāiziet atkārtota apmācība, ja veicat darbu, kam nepieciešamas īpašas prasmes (piemēram, pacēlāja vadīšana vai motorzāģa lietošana). Tas ir tādēļ, ka jūsu darba devējam ir juridisks pienākums pārliecināties, ka jūs patiešām esat kompetents sava darba veicējs.

Celtniecības nozarē par darbinieka prasmju pierādījumu atzīst Construction Skills Certification Scheme (CSCS — Celtniecības prasmju sertifikācijas sistēma) karti. Šīs sfēras apmācību un prasmes pārrauga organizācija Construction Skills (Celtniecības prasmes).

[Uz augšu]

Ko es varu darīt, lai garantētu, ka manas tiesības darbā ir aizsargātas?

Palīdzība un ieteikumi strādājošajiem un darba devējiem par tiesībām un pienākumiem darbā

Acas

Acas palīdzības līnijas konsultanti sniedz bezmaksas un konfidenciālus ieteikumus strādājošajiem un darba devējiem, kas vēlas saņemt informāciju par darba tiesībām un noteikumiem, vai arī ir iesaistījušies darba strīdā.

Acas piedāvā tiešsaistes palīdzības līnijas rīku, kas var atbildēt uz jūsu jautājumiem. Uzziniet sīkāk, kā Acas var palīdzēt, tostarp uzziniet arī par mūsu tiešsaistes palīdzības līnijas dienestu.

Acas var palīdzēt atbildēt uz jautājumiem, kas saistīti ar:

Acas savā vietnē arī piedāvā pilnu alfabētisku sarakstu, kur var atrast ieteikumus par darba likumdošanu un darba attiecībām. Apmeklējiet ACAS, lai saņemtu sīkāku informāciju.

Acas palīdzības līnijas tālruņa numurs:

Tālrunis: 0300 123 1100
No pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.00 līdz 20.00
Sestdienās no plkst. 9.00 līdz 13.00

Sūdzības

Jūs varat iesniegt tiešu sūdzību par savu darba devēju attiecīgajai valdības izpildes struktūrai šādi:

Jūs varat arī iesniegt sūdzību citas personas vārdā.

[Uz augšu]

 
Updated: 2021-01-20