Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Par šo tīmekļa vietni

Veselības un drošības administrācijas (HSE) migrējošā darbaspēka tīmekļa vietne sniedz pamatinformāciju, ieteikumus un padomus par veselības prasībām darba vietā, kā arī ārvalstu darbinieku drošību un viņu darba devējiem.

Valdība ir norūpējusies par ārvalstu darbinieku iespējamu ļaunprātīgu izmantošanu un ekspluatāciju. HSE ir apņēmusies uzlabot visu darbinieku veselības aizsardzību un darba drošību neatkarīgi no nodarbinātības vai imigrācijas statusa.

Šīs tīmekļa lapas ir īpaši izstrādātas, lai izskaidrotu, kā veselības un drošības tiesību akti aizsargā šeit strādājošus darbiniekus, kas ieradušies no ārzemēm. Turklāt tajās sniegta pamatinformācija par darba devēju un darbinieku saistībām un pienākumiem saskaņā ar Lielbritānijas Veselības un drošības likumu.

Visiem darbiniekiem saskaņā ar Lielbritānijas Veselības un drošības likumu ir vienādas tiesības uz aizsardzību, neatkarīgi no tā, vai viņi ir tiesīgi šeit strādāt. Tas attiecas uz darba devējiem, pašnodarbinātajiem, nodarbinātības uzņēmumiem (tostarp aģentūrām un pārtikas rūpniecības darbinieku atlases uzņēmumiem) un pilnas slodzes, pusslodzes vai līgumdarbu darbiniekiem, piemēram, "aģentūru" darbiniekiem.

Informācija šajā tīmekļa vietnē noderēs gan darba devējiem, gan darbiniekiem.

Darbiniekiem no ārvalstīm var rasties nepazīstamas riska situācijas darbā, ko var radīt darba vide un darba vietas kultūra, kas var ļoti atšķirties no dzimtenē ierastās situācijas.

Lai iegūtu uzticamu informāciju par veselību un drošību, lietojiet saites tekstā uz specifiskiem padomiem un skatiet atbilstošos tiesību aktus.

Vairākas publikācijas ir tulkotas citās valodās (nevis angļu). Tās var lejupielādēt šajā saitē.

HSE Infolīnija piedāvā iespēju veikt trīspusēju sarunu starp Infolīnijas konsultantu, zvanītāju un tulku, ja zvanītājs nerunā angliski. Šī iespēja ir pieejama vairāk nekā 100 valodās.

Updated: 2021-01-20