This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Zahraniční pracovníci ve Velké Británii

Muž pracující na poli

Pokud zde pracujete ze zahraničí, pak vám tato webová stránka pomůže porozumět, jak vás britský zákon a zdraví a bezpečnosti chrání v práci.

Pokud zaměstnáváte stěhující se pracovníky, pomůže vám ujistit se, že o jejich zdraví a bezpečnost řádně pečujete. 

Zákon o zdraví a bezpečnosti poskytuje ochranu stěhujícím se pracovníkům, ať zde pracují zákonně nebo nezákonně.

Updated: 2013-08-22