Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

O této webové stránce

Webová stránka HSE o stěhujících se pracovnících má poskytovat podstatné informace, pokyny a rady o zdraví a bezpečnosti na pracovišti pro pracovníky ze zahraničí a jejich zaměstnavatele.

Vláda má obavy z možnosti využívání a zneužívání pracovníků ze zahraničí. HSE se věnuje zlepšování ochrany zdraví a bezpečnosti pro všechny pracovníky, ať je jejich zaměstnanecký nebo imigrační status jakýkoli.

Tyto webové stránky byly specificky připraveny tak, aby vysvětlily, jak zákon o zdraví a bezpečnosti chrání ty ze zahraničí, kteří zde pracují. Poskytují také zásadní informace o rolích a odpovědnostech zaměstnavatelů a pracovníků podle britského zákona o zdraví a bezpečnosti.

Všem pracovníkům se podle britského zákona o zdraví a bezpečnosti dostává stejné úrovně ochrany, ať zde mají nárok pracovat nebo ne.  Vztahuje se na zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné, zaměstnanecké podniky (včetně agentur a předáků) a zaměstnance, ať pracují na plný úvazek, částečný úvazek nebo na základě smlouvy na dobu určitou - na příklad pracovníci dodaní agenturou.

Informace na této webové stránce budou užitečné jak pro zaměstnavatele tak pro zaměstnance.

Pracovníci z míst  mimo Británii se mohou v zaměstnáních, která budou provádět, setkat s neznámými riziky a s pracovním prostředím a pracovní kulturou, které se mohou velmi lišit od těch v jejich zemi původu.

K získání směrodatných informací o zdraví a bezpečnosti postupujte podle odkazů v textu ke specifickým pokynům a odkažte se na příslušnou legislativu

Řada našich publikací byla přeložena do jazyků jiných než angličtina. Lze je stáhnout z následujících odkazů.

Updated: 2021-01-19