Beta This is a new way of showing guidance - your feedback will help us improve it.

Të punosh në Britaninë e Madhe nga jashtë vendit

Nëse po punoni këtu nga jashtë vendit, atëherë kjo faqe internetit do t'ju ndihmojë të kuptoni sesi ligji britanik mbi shëndetin dhe sigurinë ju mbron në punë.

Nëse punësoni punëtorë migrantë, do t'ju ndihmojë të siguroheni se po kujdeseni për shëndetin dhe sigurinë e tyre siç duhet.

Ligji mbi shëndetin dhe sigurinë ofron mbrojtje për Punëtorët migrantë si kur ata punojnë në mënyrë të ligjshme ashtu dhe kur nuk punojnë në mënyrë të ligjshme.

Updated: 2021-01-19