Gwefan HSE Books Newydd

Medi 2009

Mae HSE wedi sicrhau bod oddeutu 230 o'n cyhoeddiadau â phris ar gael am ddim drwy ein gwefan HSE Books newydd.

Mae'r wefan yn helpu i gyflawni'r addewid a wnaeth HSE ym mis Mehefin 2009 wrth lansio ein strategaeth newydd, i sicrhau bod cynnwys ein cyhoeddiadau â phris sy'n cynnwys canllawiau a rheoliadau ar gael am ddim o 1 Medi 2009. Mae'r rhain yn cynnwys yn bennaf gyfres o gyhoeddiadau 'HSG' ac 'L' HSE.

Mae cynnwys y cyhoeddiadau hyn â phris bellach ar gael am ddim ar ffurf PDF. Gellir hefyd brynu copïau caled wedi eu hargraffu drwy'r wefan newydd. Mae'r dewis i edrych ar PDF i'w weld o dan y paragraff â'r pennawd 'Downloads' ar y dudalen berthnasol ar gyfer pob cyhoeddiad ar y wefan newydd.

O'r cychwyn cyntaf mae HSE wedi sicrhau bod oddeutu 50 o'n cyhoeddiadau mwyaf poblogaidd ar gael am ddim mewn diwyg 'hwylus i'w argraffu'.Caiff y cyhoeddiadau eraill eu trosi i'r fformat hwn erbyn 31 Mawrth 2010.

Mae'r cyhoeddiadau â phris ar ffurf PDF yn cynnwys yr un wybodaeth â'r fersiynau wedi eu hargraffu, ac mae'r ddwy ffurf yn gyfwerth yng ngolwg y gyfraith. Ni fydd newidiadau yn cael eu gwneud i un ffurf heb newid y llall.

Translate this page

Updated 2020-09-16