This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae'r cynllun wedi'i baratoi gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg i'r egwyddor a sefydlwyd gan Deddf yr Iaith Gymraeg y dylid trin y Saesneg a'r Gymraeg ar y sail eu bod yn gyfartal.

Mae'r Cynllun yn nodi ymroddiad HSE i ddarparu gwasanaeth Cymraeg sy'n ystyried gofynion siaradwyr Cymraeg, ac sy'n berthnasol iddynt.

Crynodeb

Mae HSE wedi bod yn gweithio gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg i adolygu ei Gynllun Iaith Gymraeg. Dyma'r canlyniad.

Mae'n nodi sut mae'r HSE yn bwriadu darparu Gwasanaeth Cymraeg yn ei fusnesau yng Nghymru.

Mae'r Cynllun yn cwmpasu pob agwedd ar waith yn cynnwys:

Mae Cynllun Iaith Gymraeg yr HSE yn y broses o gael ei ddiwygio.

Updated 2015-07-13