This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Cynllun Iaith Gymraeg

Mae hwn wedi ei baratoi gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg yn ôl yr egwyddor a sefydlwyd gan Ddeddf yr Iaith Gymraeg bod y Gymraeg a’r Saesneg yn cael eu trin ar sail cydraddoldeb.

Mae’r Cynllun yn gosod allan ymrwymiad  Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (AGIaD) i ddarparu gwasanaeth iaith Gymraeg sydd yn ystyried y galwadau gan, ac sy’n berthnasol i, siaradwyr Cymraeg.

Crynodeb

Mae AGIaD wedi bod yn gweithio gyda Bwrdd yr Iaith Gymraeg i ddiwygio ei Gynllun Iaith Gymraeg. Dyma’r canlyniad.

Mae’n gosod allan bwriad AGIaD i ddarparu Cynllun Iaith Gymraeg ar gyfer ei waith yng Nghymru.

Mae’r Cynllun hwn yn cwmpasu pob agwedd o waith gan gynnwys:

Mae HSE wrthi’n gweithio gyda Chomisiynydd y Gymraeg ar hyn o bryd i ddiweddaru ac adolygu ei gynllun iaith Gymraeg.

Updated 2019-03-04