This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Gwefan HSE Books Newydd

Medi 2009

Mae HSE wedi sicrhau bod oddeutu 230 o'n cyhoeddiadau â phris ar gael am ddim drwy ein gwefan HSE Books newydd.

Mae'r wefan yn helpu i gyflawni'r addewid a wnaeth HSE ym mis Mehefin 2009 wrth lansio ein strategaeth newydd, i sicrhau bod cynnwys ein cyhoeddiadau â phris sy'n cynnwys canllawiau a rheoliadau ar gael am ddim o 1 Medi 2009. Mae'r rhain yn cynnwys yn bennaf gyfres o gyhoeddiadau 'HSG' ac 'L' HSE.

Mae cynnwys y cyhoeddiadau hyn â phris bellach ar gael am ddim ar ffurf PDF. Gellir hefyd brynu copïau caled wedi eu hargraffu drwy'r wefan newydd. Mae'r dewis i edrych ar PDF i'w weld o dan y paragraff â'r pennawd 'Downloads' ar y dudalen berthnasol ar gyfer pob cyhoeddiad ar y wefan newydd.

O'r cychwyn cyntaf mae HSE wedi sicrhau bod oddeutu 50 o'n cyhoeddiadau mwyaf poblogaidd ar gael am ddim mewn diwyg 'hwylus i'w argraffu'.Caiff y cyhoeddiadau eraill eu trosi i'r fformat hwn erbyn 31 Mawrth 2010.

Mae'r cyhoeddiadau â phris ar ffurf PDF yn cynnwys yr un wybodaeth â'r fersiynau wedi eu hargraffu, ac mae'r ddwy ffurf yn gyfwerth yng ngolwg y gyfraith. Ni fydd newidiadau yn cael eu gwneud i un ffurf heb newid y llall.

Updated 2019-03-04