This website uses non-intrusive cookies to improve your user experience. You can visit our cookie privacy page for more information.

Bwrdd Gweithredol Iechyd a Diogelwch
Agenda 24 Tachwedd 2010

HSE/AG11/2010

Statws Rhyddid Gwybodaeth: Agored
Park Inn, Caerdydd

Tmser Eitem Noddwr SMT
Sesiwn Agored

11:00 - 11:10

Croeso a chyflwyniadau

  • Cofnodion - HSE/10/M10C
  • Materion yn codi

Chair

11:10 - 11:30

Adroddiad y Prif Weithredwr - HSE/10/84

Geoffrey Podger

11:30 - 12:00

Buncefield: gwersi a ddysgwyd - Cyflwyniad

Gordon MacDonald

12:00 - 12:20

HSE yng Nghymru – cyflawni'r strategaeth - HSE/10/85

David Ashton

12:20 - 12:30

Agendâu yn y Dyfodol

  • Agenda cyfarfod mis Rhagfyr - HSE/AG/12/2010
  • Edrych ymlaen

 

12:30 - 12:40

Unrhyw fater arall

 

12:40

Diwedd y cyfarfod

 

Updated 2010-11-22